Skip navigation

Almanakat

LataaLisää koriin
Almanakat
tiedostonimi
PLA-N-456_A1_2
Tiedossa

Almanakat vuosilta 1882 ja 1884. Almanakan 1882 kannen alla kirjeen osa (päiväämätön ja ilman lähettäjän tietoja), irrallinen sivu, jossa muistiinpanoja sekä irrallinen almanakan sivu

YSO almanakat
YSO kalenterit
YSO muistiinpanot
Suomi
1882-1884
Tekstiasiakirja
Julkinen