Sanoma Osakeyhtiö - I arkisto (historiallinen arkisto)

Sanoma Osakeyhtiö - I arkisto (historiallinen arkisto)
Sanoma Osakeyhtiö historiallinen arkisto
PLA-H-269-1

Sanoma Osakeyhtiön historiallinen arkisto sisältää yhtiön hallintoon sekä lehtien toimitustyöhön liittyviä asiakirjoja pääosin vuodesta 1904 eteenpäin. Arkiston pääasiallinen rajavuosi on 1960-luvun loppu, jonka jälkeen osakeyhtiön toiminnot jaettiin erillisiin liiketoimintaryhmiin. Yhtiön ylimmän tason hallintoon, talouteen ja suunnitteluun liittyvät asiakirjat sijoittuvat kuitenkin osaksi tätä arkistokokonaisuutta aina vuonna 1999 tapahtuneeseen Sanoma-WSOY -fuusioon asti. Erillisten liiketoimintaryhmien: sanomalehtiryhmän, aikakauslehti- ja kirjankustannusryhmän sekä painotoimintojen organisointiin liittyvät asiakirjat muodostavat omat arkistonmuodostajansa. Yhtiön yleis-, keskus- ja taloushallinnon vuoden 1969 jälkeiset asiakirjat muodostavat oman II arkistonsa. Yksittäisten lehtien toimituksellisia asiakirjoja sisältyy puolestaan lehtikohtaisiin arkistoihin. Lisäksi Suomen Gallup Oy:n Sanomalle tekemät tutkimukset löytyvät omasta arkistoluettelostaan, samoin kuin Sanoma Osakeyhtiön sisäiset puhelin- ja henkilöstöluettelot sekä -kalenterit.

1890-2002
1904-1999
Julkinen
Arkistonmuodostajan sisältö