Skip navigation

Erkko, Eero - Helsingin Sanomiin liittyvä arkisto

Erkko, Eero - Helsingin Sanomiin liittyvä arkisto
Erkko, Erik
PLA-N-449-4

Eero Erkko (s. 18.5.1860 Orimattila, k. 14.10.1927 Helsinki). Eero Erkko toimi Helsingin Sanomia julkaisseen Sanoma Osakeyhtiön johtokunnan puheenjohtajana ja Helsingin Sanomien päätoimittajana. Arkisto koostuu Eero Erkon Helsingin Sanomiin liittyvästä kirjeenvaihdosta. Kirjeet ovat muodostaneet yhden kokonaisuuden, jonka Eero Erkko on säilyttänyt. Pääosa kirjeistä on osoitettu Eero Erkolle tai toimitukselle, osa kirjeistä on osoitettu muille nimetyille henkilöille.

1897-1927
1905-1924
Julkinen
Arkistonmuodostajan sisältö