Skip navigation

Nordiska Akademikerrådet

Nordiska Akademikerrådet
456

Nordiska Akademikerrådet (NAR) var ett samarbetsorgan för nordiska akademikers centralorganisationer. NAR grundades år 1960. Dess medlemmar var Akademikernes centralorganisation AC (Danmark), Akademikernes fellesorganisasjon AF (Norge), Akava (Finland), Bandalag Háskólamanna (Island) och Centralorganisationen SACO / SR (Sverige). En viktig del av NARs verksamhet var årliga Nordiska akademikermöten, som organisarades av varje medlemsorganisation i sin tur. NAR koordinerade kontakter med Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet och gav utlåtanden om Nordiska Rådets medlemsförslag. NAR hade också arbetsgrupper och projekter, t. ex. ekonomgruppen NAREK, för behandling av särskilda frågor. Dessutom organiserade NAR gemensamma seminarier med Sovjetunionens centrala fackföreningsråd VZSPS i slutet av 1980-talet. NARs verksamhet i sin tidigare form slutades hösten 1991, då AC och Akava lämnade rådet. NAR-arkivet på Tjänstemannaarkivet består av NARs handlingar från 1982 till 1991. Under den tiden fungerade Mona Hemmer från Akava som NARs (general)sekreterare och NARs arkiv förvarades i Akavas byrå i Helsingfors. NARs tidigare handlingar finns troligen i SACOs arkiv i Sverige. De sista handlingarna är från 1991, året då Akava lämnade NAR och anslöt sig till Nordens Fackliga Samorganisation NFS. Nordiska Akademikerrådet (NAR) oli pohjoimainen akateemisten järjestöjen yhteistyöelin. Se perustettiin vuonna 1960. Sen jäsenjärjestöjä olivat Akademikernes centralorganisation (Tanska), Akademikernes fellesorganisasjon (Norja), Bandalag Háskólamanna (Islanti), Centralorganisationen SACO / SR (Ruotsi) ja Suomesta Akava. Toimihenkilöarkistossa säilytetään NAR:n arkistoa vuosilta 1982-1991. Tuolloin Akavan Mona Hemmer toimi NAR:n pääsihteerinä ja NAR:n asiakirjoja säilytettiin Akavan toimistossa. NAR:n arkistoa ennen vuotta 1982 säilytetään luultavasti Ruotsissa SACO:n arkistossa. NAR:n arkisto päättyy vuoteen 1991, jolloin Akava erosi NAR:sta ja liittyi Pohjolan ammatilliseen yhteisjärjestöön (PAY). Luovutus: 11/2014.

1978-1991
1,05
Järjestetty
Arkistonmuodostajan sisältö