Skip navigation

Suomen sairaanhoitajaliitto ry

Suomen sairaanhoitajaliitto ry
Suomen Sairaanhoitajat ry (2022-) Suomen Sairaanhoitajatarliitto ry (1925-1945) Suomen Sairaanhoitajain Liitto ry (1945-1961) Sairaanhoitajain liitto Finlands sjuksköterskeförbund rf The Finnish Federation of Nurses
STTK, TVK
820

Sairaanhoitajien etuja valvoi 1900-luvun alussa Sjuksköterskeföreningen i Finland. Osa sen suomenkielisistä jäsenistä erosi yhdistyksestä ja perusti Helsingissä 25.1.1925 oman suomenkielisen Suomen Sairaanhoitajatarliiton. Järjestöt tekivät yhteistyötä ja niillä oli yhteistoimintaorganisaatioita. Kansainvälistä toimintaa varten ne perustivat Suomen Sairaanhoitajien Kansallisliiton ja sen toiminnan hiivuttua Suomen Sairaanhoitajajärjestöjen Valtuuskunnan. Järjestöillä oli myös yhteinen Sairaanhoitajatarjärjestöjen Oppikirjakomitea ja sen jälkeen Sairaanhoitajajärjestöjen Koulutuskomitea. Vuonna 1945 Sjuksköterskeföreningen i Finland liittyi Sairaanhoitajatarliiton jäsenyhdistykseksi. Samassa liittokokouksessa, jossa ruotsinkielinen jäsenyhdistys hyväksyttiin, muutettiin liiton säännöt ja nimi Suomen Sairaanhoitajaliitoksi. Liitolla oli neuvotteluoikeus kunnan ja valtion työnantajapuolen kanssa vuodesta 1946 vuoteen 1982, jolloin neuvottelutoiminta siirtyi Tehylle. Osa liiton arkistosta on tuhoutunut toimiston vesivahingossa 1960-luvulla. Luovutukset: 1989, 2007, 2018, 2019. Käyttörajoitus: Henkilöjäsenyyteen, työtaisteluihin, sopimusneuvotteluihin ja edunvalvontaan liittyvät henkilötietoja sisältävät asiakirjat ovat tutkijoiden käytettävissä vain arkistonjohtaja luvalla. Lisäksi keskushallituksen/hallituksen pöytäkirjat vuosilta 1993-2003 ovat käyttärajoitettuja 25 vuotta. Käyttöluvan myöntää liiton hallitus.

1924-2008
Suomi
41,86
Osittain järjestetty
Arkistonmuodostajan sisältö