Päällystöliitto ry

Päällystöliitto ry
Suomen Aliupseeriliitto ry SAUL (1927-1957) Aliupseeriliitto AUL (1957-1974) Toimiupseeriliitto (1974-1989)
541

Käyttörajoitus. Henkilöjäsenyyteen, edunvalvontaan ja työsuhdeasioihin liittyvät henkilötietoja sisältävät asiakirjat ovat tutkijoiden käytettävissä vain Päällystöliiton hallituksen ja arkistonjohtajan luvalla. Ks. tarkemmin lisätietoja kohdasta.

1924-2008
Viipuri Helsinki
9,80
Järjestetty
Arkistonmuodostajan sisältö