Skip navigation

Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry

Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry
Suomen Lastentarhanopettajaliitto - Finlands Barnträdgårdslärarinneförbund ry (1948-1975) Lastentarhanopettajaliitto - Barnträdgårdslärarförbundet ry (1975-1990) Lastentarhanopettajaliitto LTOL - Barnträdgårdslärarförbundet BTLF ry (1990-2008) Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry, Barnträdgårdslärarförbundet BTLF rf (2008-2019) Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry, Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF rf (2019-)
TVK, Akava
134

Suomen Lastentarhanopettajaliitto perustettiin Tampereella 29.3.1948 jatkamaan vuonna 1919 perustetun Suomen Lastentarhanopettajayhdistyksen toimintaa. Suomen Lastentarhanopettajaliittoon kuului perustamisvuoden 1948 lopulla 13 jäsenyhdistystä: 12 alueellista yhdistystä sekä ruotsinkielinen yhdistys Svenska Barnträdgårdslärarinneforeningen i Finland. Liiton ylintä päätösvaltaa käytti vuosittainen edustajakokous. Liitto kuului edeltäjäyhdistyksensä tavoin Henkisen Työn Keskusliittoon (myöhemmin nimellä TVK) aina vuoteen 1963 saakka, jolloin keskusjärjestöstä päätettiin erota. Eroamiseen vaikutti se, että suurin osa liiton jäsenistä työskenteli kuntien palveluksessa, ja he saattoivat kuulua lastentarhanopettajaliiton jäsenyyden lisäksi Kunnallisvirkamiesliittoon eli keskusjärjestön edut olivat heidän käytettävissään KVL:n kautta. Vuonna 1971 Suomen Lastentarhanopettajaliitto liittyi uuteen Opettajien Yhteisjärjestöön, ja keskusjärjestö Akavaan vuonna 1972. 1980-luvulla lastentarhanopettajien vaatimukset palkkavääristymän korjaamiseksi kasvoivat. LTOL järjesti 19.11.1982 "kukkarokulkueena" tunnetun mielenosoituksen. Lastentarhanopettajat marssivat eduskuntatalolle, jossa he jättivät palkkavaltuuskunnalle viestin ja jättivät "tarpeettomat" kukkaronsa suurina kekoina eduskuntatalon portaille. Seuraavana vuonna, 12.1.1983 liitto järjesti yhden päivän yllätystyönseisauksen huonojen palkkaneuvottelunäkymien vuoksi. Vuoden 1983 palkkaratkaisu oli lastentarhanopettajille suuri pettymys. Vuonna 1984 LTOL olikin ensi kertaa todellisessa työtaistelussa. Lastentarhanopettajaliitto liittyi vuonna 1991 Opettajien Ammattijärjestö OAJ:hin. Liittymisen myötä palkka- ja koulutuspoliittinen edunvalvonta sekä kansainvälinen toiminta tulivat OAJ:n hoidettaviksi, ja Lastentarhanopettajaliitto tuli osaksi laajempaa opettajien yhteisöä. Liiton oma organisaatio säilyi ennallaan, mutta sen yläpuolelle tuli OAJ:n organisaatio. Vuonna 2019 liitto muutti nimensä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry:ksi. Nimenmuutoksen taustalla oli uusi varhaiskasvatuslaki ja siirtyminen sen mukaisiin uusiin tutkintonimikkeisiin. Lähde: Åsvik, Annika (1999): Työ on ilomme, palkka surumme. Lastentarhanopettajaliitto Barnträdgårdslärarförbundet 1919-1999. Luovutukset: 1994, 1998, 53/2017. Käyttörajoitus. Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen käyttö vain liiton kirjallisella luvalla.

1948-2013
Helsinki
30,00
Osittain järjestetty
Arkistonmuodostajan sisältö